Szanowni Państwo​,

 

serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w pierwszej międzynarodowej konferencji "Jakość Powietrza a Eferktywnośc Energetyczna - Małopolska 2017".

Państwa udział był dla nas niezmiernie ważny.

Zapraszamy na kolejną edycje konferencji w 2018 roku!!!!

 

Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie i prezentacje prelegentów. 

Podsumowanie Konferencji JPEE'2017

W dniach 28 i 29 września 2017 odbyła się konferencja naukowa poświęcona tematyce efektywności energetycznej w odniesieniu do jakości powietrza której organizatorami było Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego, Politechnika Krakowska wraz z Instytutem Ekonomii środowiska.

 

Konferencja odbyła się na terenie Politechniki Krakowskiej w Krakowie ul. Warszawska 24 w sali konferencyjnej- audytoryjnej budynku pod nazwą „Działownia”. Jest to sala  reprezentacyjna  uczelni w której odbywają się znaczące konferencje krajowe i międzynarodowe, a także inauguracje roku akademickiego.

 

Organizatorzy wydarzenia, Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego wraz z Instytutem

Ekonomii Środowiska, postawili sobie za cel wymianę wiedzy, poglądów i doświadczeń w zakresie wzajemnego powiązania obu, niezwykle ważnych we współczesnym świecie, aspektów. Dla zapewnienia wszechstronnego podejścia do zagadnienia, do udziału w konferencji zostali zaproszeni wybitni przedstawiciele szeregu krakowskich uczelni, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Łódzkiej oraz Polskiej Akademii Nauk, a także reprezentanci instytucji państwowych i samorządowych, które mogą pochwalić

się wymiernymi osiągnięciami w zakresie energooszczędnych lub proekologicznych inicjatyw.

Intencją organizatorów była  wymiana doświadczeń dotyczących redukcji zanieczyszczeń powietrza, będących przyczyną pogorszenia jakości życia, zwiększenia ryzyka zdrowotnego i zawodowego, a tym samym stanowiących poważny problem społeczny – poziom zanieczyszczenia powietrza w Polsce należy obecnie do najwyższych w Europie. Dlatego też chcąc nadać konferencji prestiż  a także uwydatnić problem zwrócono się o patronat honorowy do Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa

Środowiska i Ministerstwa Rozwoju. Wszystkie wymienione Ministerstwa pozytywnie odniosły się do naszej prośby i udzieliło honorowe patronaty nad konferencją.

W pierwszym dniu zgodnie z przyjętym programem w imieniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa powitał

gości krótkim odczytaniem adresu pan Tomasz Gałązka. Medialną opiekę sprawują Dziennik Polski oraz Materiały Budowlane.  

 

Nad konferencją objął także patronat Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski, którego na konferencji reprezentował Doradca Prezydenta Miasta  ds. Jakości Powietrza, Witold Śmiałek. 

Głównym gospodarzem konferencji była Politechnika Krakowska, której patronował Rektor prof. dr hab. Jan Kazior, a w jego imieniu otwierał konferencję prorektor prof. dr hab. Tadeusz Tatara.  W konferencji uczestniczyli zaproszeni goście z sektora samorządowego oraz przedstawiciele biznesu, a tematyka konferencji wskazała na duże zainteresowanie tą tematyką tej grupy odbiorców.

MATERIAŁY REKLAMOWE PARTNERÓW BIZNESOWYCH

© 2023 by Strategic Consulting. Proudly created with Wix.com