ORGANIZATORZY KONFERENCJI

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

prof. dr hab. inż. Jan KAZIOR

 

Rektor Politechniki Krakowskiej.

dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak

 

Dyrektor Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego.

 

Ekspert w obszarze budownictwa energooszczędnego oraz fizyki budowli.

prof. dr hab. inż. Tadeusz TATARA

 

Prorektor Politechniki Krakowskiej ds. Nauki.

dr hab. inż. arch. Marcin Furtak

 

Dyrektor Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego.

Architekt, twórca energooszczędnych obiektów. Ekspert w obszarze budownictwa energooszczędnego.

dr hab. inż. Andrzej SZARATA

prof. Politechniki Krakowskiej

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej.

Ekspert w dziedzinie transportu.

dr hab. inż. Stanisław RYBICKI

prof. Politechniki Krakowskiej

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska

INSTYTUT EKONOMII I ŚRODOWISKA

Marek Zaborowski

 

Wiceprezes Zarządu Instytutu Ekonomii Środowiska, ekspert w dziedzinie efektywności energetycznej. Absolwent wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej na Politechnice Krakowskiej oraz podyplomowych studiów ochrony środowiska na Uniwersytecie Minnesota, Instytut H.Humphreya.

Edyta Walczak

 

Asystentka Projektów, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2015 roku pracuje w Instytucie Ekonomii Środowiska, w którym odpowiedzialna jest za koordynację działań organizacyjnych, zarządzanie stroną internetową, zbieranie danych, przygotowywanie raportów i analiz. 

PRELEGENCI - PANELIŚCI - MODERATORZY

prof. Joanna Kulczycka

 

Kierownik Pracowni Badań Strategicznych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

 

Ekspert w obszarze oceny cyklu życia procesów i technologii.

Marcin Pulit

 

Wieloletni prezes Radia Kraków.

 

Publicysta i naukowiec.

 

Moderator prowadzący audycje, seminaria z zakresu zrównoważonego rozwoju.

prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski - Kierownik Zakładu Racjonalnego Użytkowania Energii na Wydziale Mechanicznym Energetyki
i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Specjalista w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i elektrotechniki. Autor oraz współautor przeszło 250 publikacji, w tym 3 książek, 11 patentów.

Roman Ciepiela

Prezydent Miasta Tarnów

Prezydent miasta Tarnowa od 2014 roku.
Od 1990 r. związany z samorządem, funkcję Prezydenta Tarnowa pełnił także w latach 1994-1998. Od 2002 do 2007 r. Dyrektor ds. Merytorycznych MISTiA w Krakowie, w latach 2007 - 2014 r. Wicemarszałek Województwa
Małopolskiego. Wiceprzewodniczący Konwentu PWSZ w Tarnowie.

Anna Mlost

Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Krzysztof Rodak

 

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Tarnowie.

 

Autor pomysłu utworzenia klastra energetycznego łączącego wytwórców energii i innych mediów oraz odbiorców

w skali miasta. 

dr inż. Arkadiusz Węglarz

Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, doradca zarządu ds. gospodarki niskoemisyjnej
w Krajowej Agencji Poszanowania Energii, wiceprezes Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP
za osiągnięcia w dziedzinie efektywności energetycznej w budownictwie.

Janusz Kahl 

 

Konsul honorowy Danii oraz Finlandii.

 

Założyciel CleanTech Cluster South Poland, organizacji skupiającej przedsiębiorców, uczelnie, samorząd.

 

Działa w obszarze "czystych technologii" poprawiających jakość środowiska

Maciej Misiek

 

Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej.

 

Współtwórca systemu do monitoringu jakości powietrza, mającego na celu 

zidentyfikowanie źródeł problemów jakości powietrza i ich dokładnej lokalizacji. Właściciel firmy Airly.

dr inż. Tomasz Steidl

 

Pracownik Politechniki Śląskiej
w Gliwicach. Ekspert z dziedziny

fizyki budowli oraz budownictwa energooszczędnego. W szczególności zajmuje się badaniami "in situ" technologii energooszczędnych.

Autor patentów i pomysłów na innowacyjne przegrody budowlane.

Łukasz Pytliński

 

Wiceprezes Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM, socjolog, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

​Posiada długoletnie doświadczenie zarówno w badaniach ilościowych,

jak i jakościowych oraz realizacji badań międzynarodowych.

Piotr Lewandowski

 

Prezes Instytutu Badań Strukturalnych, ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. ​W pracy badawczej zajmuje się m.in. ekonomią rynku pracy, modelowaniem makro- i mikroekonomicznym społecznych i zatrudnieniowych efektów polityki klimatycznej i energetycznej.

dr inż. Konrad Witczak

 

Starszy wykładowca w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Politechniki Łódzkiej.

Specjalista w zakresie certyfikacji energetycznej budynków, analizy środowiskowej i ekonomicznej w cyklu życia materiałów budowlanych
i budynków.

dr inż. Krystyna Kubica - Specjalista naukowo-techniczny Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej. Autor i kierownik wielu projektów naukowo-badawczych i badawczo-wdrożeniowych w dziedzinie fizykochemii i technologii energo-chemicznego wykorzystania węgla i węglopochodnych oraz biomasy (spalania i współspalania węgla), ukierunkowanych na optymalizację procesową i ekologiczną (m.in. tym programów redukcji niskiej emisji)

dr inż. Jakub Bartyzel

 

Asystent w zespole Fizyki Środowiska na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie. Zajmuje się problematyką składu atmosfery, zarówno pod kątem stężeń gazów cieplarnianych jak i jakości powietrza. Jego pasją jest inżynieria, budowa i projektowanie urządzeń pomiarowych.

Janusz Mazur - Ekspert w zakresie efektywności energetycznej i energetyki. Specjalności: ciepłownictwo, oświetlenie, esco i PPP. Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej i Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Odznaczony Złotą Odznaką Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

dr hab. inż. Dariusz Heim

​Pracownik naukowy w Katedrze Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Zajmuje się zagadnieniami fizyki budowli, symulacji procesów fizycznych, problematyką efektywności energetycznej i budownictwa zrównoważonego. Prezes Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Autor ponad 200 artykułów naukowych, współautor 4 monografii.

dr inż. Tomasz Szul

Adiunkt naukowo-dydaktyczny na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Specjalista w zakresie efektywności energetycznej, gospodarki energetycznej na obszarach wiejskich, ekonomicznych technologii energetycznych, audytu energetycznego oraz charakterystyki energetycznej obiektów.

Tomasz Kozik

​Absolwent studiów MBA oraz magister finansów w United International Business
Schools w Zurychu i Barcelonie. Kierownik projektu Opracowania innowacyjnej technologii budownictwa modułowego, prefabrykowanego na bazie drewna realizowanego Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój we współpracy z NCBiR i PK.

prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska - Pracownik Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej od 1987 r. Specjalizuje się m.in. w budownictwie wykorzystującym elementy rozwiązań zgodnych z zasadami rozwoju zrównoważonego. Jest czynnym projektantem budynków mieszkaniowych i przemysłowych, a także asessorem BREEAM International oraz BREEAM AP.

Maciej Surówka - Fizyk-energetyk, ekonomista. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Akademii Górniczo-Hutniczej. Autoryzowany Audytor Energetyczny i Certified Energy Manager. Członek The Association Energy Engineers (USA). Zajmuje się tematyką modelowania transportu ciepła i masy w budynkach. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych.

© 2023 by Strategic Consulting. Proudly created with Wix.com