PROGRAM KONFERENCJI

 

28 wrzesień 2017 - Dzień I: Dobre praktyki

 

9.00 – 9.30       Rejestracja Uczestników

 

9.30 – 9.50       Oficjalne otwarcie konferencji

                          Wystąpienie, powitanie Gości - prof.dr hab.inż. Tadeusz Tatara, Prorektor ds.nauki Politechniki Krakowskiej 

                          List Ministra Infrastruktury i Budownictwa

                          Wystąpienie- Witold Śmiałek, Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds.Jakości Powietrza

Sesja 1 - Uregulowania prawne: Jakość środowiska i efektywność energetyczna w Polsce

 

9.50 – 10.10      Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa - Tomasz Gałązka, Departament Architektury,                                                  Budownictwa i Geodezji 

10.10 – 10.30   Polityka Małopolski w obszarze projektów proekologicznych

                        Agnieszka Górniak, Kierownik Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, UM

10.30 - 10.50   Certyfikacja budynków energooszczędnych - oferta dla samorządów i przemysłu

                        dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak, dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, Politechnika Krakowska

11.00 – 12.00   Panel dyskusyjny​ 

Sesja 2 - Energetyczna przyszłość Polski na tle krajów europejskich

Moderator
Marcin Pulit
Paneliści
Marek Zaborowski
Marcin Popkiewicz
Joanna Kulczycka
Andrzej Szarata
Janusz Kahl

12.00 – 12.15   Przerwa kawowa

12.15 – 13.45   Projekcja filmu

Punkt Krytyczny. Energia odNowa

Sesja 3 - Panel dyskusyjny: Energetyczna przyszłość Polski na tle krajów europejskich

13.45 – 14.00  Działania Politechniki Krakowskiej – współpraca z przemysłem w obszarze troski o środowisko

                        dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prof PK, Prorektor Politechniki Krakowskiej

14.00 – 14.15  Działania w skali miasta w kierunku poprawy efektywności energetycznej

                        Roman Ciepiela, Prezydent Urzędu Miasta Tarnowa14.15 – 14.30 

14.15 – 14.30  Portal analiz zużycia ciepła

                        Krzysztof Rodak, Prezes MPEC Tarnów

14.30 – 14.45  Innowacje mające wpływ na poprawę jakości środowiska; przykład współpracy przedsiębiorstwa z uczelnią i samorządem

                        Tomasz Kozik, firma PalettenWerk

14.55 – 15.45  Przerwa kawowa i lunch

 

15.45 – 16.30  Speech: Innowacje w służbie jakości środowiska

                        3-minutowe prezentacje innowacyjnych rozwiązań - wystąpienia i pokazy na stoiskach

16.30 – 16.40  Loteria nagród ufundowanych przez MCBE i partnerów

29 wrzesień 2017 - Dzień II: Nauka, innowacje, rozwój

 

Moderator
Tadeusz Skoczkowski

 

9.00 – 9.30       Rejestracja Uczestników

9.30 – 9.45       Wystąpienie Prezesa Instytutu Ekonomii Środowiska - powitanie gości

Sesja 1 - Badania, pomiary, symulacje – część 1

 

9.45 – 10.05    Innowacyjne techniki spalania paliw stałych małej mocy – efektywność energetyczna i emisja zanieczyszczeń

                        dr inż. Krystyna Kubica, Politechnika Śląska w Gliwicach

10.05 – 10.25  Sprawdzenie dostosowania mocy istniejących kotłów do potrzeb użytkowych budynków mieszkalnych na obszarach wiejskich

                        dr Tomasz Szul, Uniwersytet Rolniczy, Kraków

10.25 – 10.45  Ogólnopolskie badania ilościowe dotyczące struktury zużycia energii w gospodarstwach domowych

                        Łukasz Pytliński, CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Kraków

10.45 – 11.05  Pomiar rozkładu przestrzennego pyłów zawieszonych w Małopolsce

                        dr inż. Łukasz Chmura, AGH Kraków

11.05 – 11.20  Przerwa kawowa

Sesja 2 - Badania, pomiary, symulacje – część 2

11.20 – 11.40  Potencjał zmniejszenia niskiej emisji w Polsce dzięki modernizacji budynków jednorodzinnych

                        dr inż. Konrad Witczak, Politechnika Łódzka

11.40 – 12.00  Likwidacja niskiej emisji i modernizacja ciepłownictwa w kontekście wymagań dyrektywy MCP

                        Janusz Mazur

12.00 – 12.20  Ocena popytu na pracę tworzonego poprzez działania modernizacyjne w budownictwie

                        Piotr Lewandowski, Instytut Badań Strukturalnych

12.00 – 12.35  Przerwa kawowa

 

 

Sesja 3 - Badania, pomiary, symulacje - część 3

12.35 – 12.55  Wpływ zewnętrznych zanieczyszczeń na jakość powietrza wewnątrz budynków

                        dr inż. Jakub Bartyzel, AGH Kraków

12.55 – 13.15  Znaczenie badań powietrza wewnętrznego na prawidłowe użytkowanie budynku

                        Maciej Surówka, SCiAE

13.15 – 13.35  Efektywność energetyczna a komfort użytkownika

                        prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska, Politechnika Warszawska

 

13.35 – 13.50  Przerwa kawowa

13.50 – 14.00  Projekcja filmu promującego miasto Kraków

 

14.00 – 15.00  Zwiedzanie Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego

© 2023 by Strategic Consulting. Proudly created with Wix.com