Dzień 2 "Innowacje, nauka, praktyka"

Sesja 1 - Badania, pomiary, symulacje – część 1

 

Sprawdzenie dostosowania mocy istniejących kotłów do potrzeb użytkowych budynków mieszkalnych na obszarach wiejskich

dr Tomasz Szul, Uniwersytet Rolniczy, Kraków

Ogólnopolskie badania ilościowe dotyczące struktury zużycia energii w gospodarstwach domowych

Łukasz Pytliński, CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Kraków

Pomiar rozkładu przestrzennego pyłów zawieszonych w Małopolsce

dr hab. inż. Mirosław Zimnoch, AGH Kraków 

Złożony Problem budynków Jednorodzinnych

Marek Zaborowski Efektywna Polska

    Sesja 2 - Badania, pomiary, symulacje – część 2

   Potencjał zmniejszenia niskiej emisji w Polsce dzięki modernizacji budynków jednorodzinnych

    dr inż. Konrad Witczak, Politechnika Łódzka

   Likwidacja niskiej emisji i modernizacja ciepłownictwa w kontekście wymagań dyrektywy MCP

    Janusz Mazur

 

   Ocena popytu na pracę tworzonego poprzez działania modernizacyjne w budownictwie

   Piotr Lewandowski, Instytut Badań Strukturalnych

    Sesja 3 - Badania, pomiary, symulacje - część 3

   Wpływ zewnętrznych zanieczyszczeń na jakość powietrza wewnątrz budynków

   dr inż. Jakub Bartyzel, AGH Kraków

   Znaczenie badań powietrza wewnętrznego na prawidłowe użytkowanie budynku

   Maciej Surówka, SCiAE

   Efektywność energetyczna a komfort użytkownika

    prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska, Politechnika Warszawska 

 

© 2023 by Strategic Consulting. Proudly created with Wix.com